Pravice PRED/PO rojstvu otroka

Tukaj so dokumenti, katere je treba urediti PRED in PO rojstvu otroka. Ker se zakon spreminja hitreje kot razpoloženje nosečnice, te prosim, da vseeno preveriš novosti oz. nova pravila.

PRAVICE PRED ROJSTVOM OTROKA:

Materinski/starševski dopust in nadomestilo 

Materinski dopust traja 105 dni, nadomestilo znaša 100% osnove in je neprenosljiva pravica, razen v izjemnih primerih. Starševski dopust traja 260 dni, nadomestilo znaša 100% osnove, izrablja ga lahko tudi očka, če ga mati ne želi ali ne more. 

vloga matere (vpišeš osebne podatke, predviden datum poroda; označi pomoč ob rojstvu otroka; preglej davčne olajšave (če že imaš kakšnega otroka, potem izpolni); na drugi strani vpišeš podatke o zaposlitvi; malo nižje označiš prvo alinejo, če nameravaš izrabiti celoten starševski dopust, sicer pa izbereš ustrezno; podpis): http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/druzina/S-1-1_VLOGA_MATERE_ZA_UVELJAVITEV_PRAVIC_OB_ROJSTVU_OTROKA.pdf

kopija 1. in 5. strani materinske knjižice oziroma potrdilo o predvidenem datumu poroda.

Vse skupaj sestavlja vlogo matere, ki jo oddaš (ali pošlješ priporočeno po pošti) najkasneje dan pred nastopom materinskega dopusta - to pa je 28 dni pred predvidenim datumom poroda. 
Npr.: PDP = 15.03.2019, nastop = 16.02.2019, vloga po 15.01., najkasneje pa 15.02. Torej, vlogo lahko oddaš 60 dni pred rokom, najkasneje pa dan pred nastopom.

Pomoč ob rojstvu otroka (enkratna denarna pomoč s strani države; znaša 280€; uveljavlja se pred ali najkasneje v 60 dneh po rojstvu otroka) 

vlogahttp://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/druzina/obr._pomoc_ob_rojstvu.pdf

Bodoča starša lahko na upravni enoti kjerkoli v Sloveniji ali na centru za socialno delo, pristojnem za stalno bivališče matere, že pred rojstvom uredita priznanje očetovstva (navzočnost obeh staršev, z osebnim dokumentom). Zaradi slednjega, predlagam, da to urediš pred rojstvom. 


PRAVICE PO ROJSTVU OTROKA (na CSD):

Očetovski dopust in nadomestilo (uveljavlja se po rojstvu otroka; traja 30 koledarskih dni; najmanj 15 (največ 30) jih očka lahko izrabi takoj ob rojstvu, a najkasneje do enega meseca po poteku starševskega dopusta – približno do prvega leta otrokove starosti; drugih 15 (oziroma razliko do 30) lahko očka koristi kadarkoli do končanega prvega razreda OŠ. Za otroke, rojene pred 1.5.2018, so pravila nekoliko drugačna, zato je najbolje, da se obrnete neposredno na pristojni CSD. Nadomestilo je 100%, izplačano je za delovne dni in praznike.

vloga očeta (osebni podatki; podatek o materi (obvezen!); datum nastopa dopusta (lahko oddate vlogo tudi brez datumov in jih naknadno sporočite); podatek o otroku; podatki o zaposlitvi, označite izbrane pravice; obvezen podpis matere in očeta): http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/druzina/S-1-2_OCD_vloga_2018.pdf

Otroški dodatek (pravica, ki jo lahko uveljavlja vlagatelj v kraju, kjer družina dejansko biva; v 30 dneh po rojstvu) 

vloga (natisnete prvih 6 strani; na prvi vpišete osebne podatke, drugega starša in otroka/otroke; na drugi strani označite otroški dodatek in izpolnite samo tiste točke, ki so poleg pravice navedene; podpis): 
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/Obr_8.45_net.pdf

Občinska pomoč (na občini stalnega bivališča otroka in vsaj enega od staršev preverite, ali podeljujejo enkratno denarno pomoč ob rojstvu)

Zdravstveno zavarovanje za otroka (z dokazilom o rojstvu (rojstni list, odpustnica) eden od staršev na ZZZS uredi zavarovanje za otroka)

Ponavljam: dopuščam možnost, da so se nekatere pravice ali zneski spremenili. Tole naj ti bo zgolj smernica, da presekaš kakšen ovinek in greš po bližnjici, da se ne izgubljaš v birokraciji ter da ostanejo živci za železno ograjo :) 


Hvala gospe Marti Dular iz Centra za socialno delo Novo mesto, ki je pripravila tale zapis. Naj ji bo stokrat povrnjeno.

BLOGIvjana Banic